Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In de voedings- en genotmiddelenindustrie is in september 2011 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was iets kleiner dan een jaar eerder, terwijl het productievolume toenam. Net als in de voorgaande twintig maanden moest er voor de producten meer betaald worden in vergelijking met een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (september 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (september 2011)

Hogere omzet, iets kleinere afzet

In september 2011 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet nam met een kleine 7 procent toe en in Nederland werd voor ruim 8 procent meer verkocht. De hogere omzet werd geheel veroorzaakt door gestegen afzetprijzen. Per gemiddelde werkdag was de afzet van de branche krap 0,5 procent kleiner dan in september 2010. Deze afname kwam volledig op conto van een kleiner binnenlands verkoopvolume.

In de onderliggende branche tabakverwerkende industrie nam het bedrag aan verkopen in september 2011 met 1 procent toe. In vergelijking met de voedingsmiddelen- en de drankenindustrie was deze toename bescheiden; zij hadden respectievelijk bijna 8 en ruim 9 procent meer omzet dan een jaar eerder.

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal bijna 10 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Het bedrag aan verkopen op de buitenlandse markt groeide iets sterker dan dat op de binnenlandse markt.

Duurdere producten

De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in september 2011 bijna 8 procent duurder dan een jaar eerder. Klanten in Nederland betaalden ruim 9 procent meer, terwijl buitenlandse afnemers bijna 7 procent duurder uit waren. De prijzen stegen het sterkst in de voedingsmiddelenindustrie.

In het derde kwartaal van 2011 zijn de afzetprijzen met bijna 9 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. In Nederland was de stijging 11 procent terwijl buitenlandse klanten ruim 7 procent meer betaalden voor hun producten.

Grotere productie

De gemiddelde dagproductie in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in september bijna 4 procent groter dan in september 2010. Met 15 procent had de tabakverwerkende industrie de sterkste groei. De voedingsmiddelen- en de drankenindustrie produceerden rond de 3 procent meer.

In het derde kwartaal was de productie van de branche bijna 2 procent groter. De drankenindustrie sprong er negatief uit door als enige subbranche minder te produceren dan in hetzelfde kwartaal van 2010.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal 2 procent groter dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)