Afzetprijzen industrie 9 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 9 procent hoger dan in oktober 2009. Daarmee was de prijsstijging even groot als in september. De prijzen op de exportmarkt lagen ruim 10 procent hoger, die op de binnenlandse markt ruim 7 procent.

In vrijwel alle branches van de industrie rekenden de fabrikanten meer voor hun producten dan een jaar eerder. Bij de aardolieverwerkende industrie en de chemische industrie was de toename van de prijzen het grootst, met respectievelijk bijna 23 en ruim 19 procent. Ook producten van de basismetaalindustrie en de voedingsmiddelenindustrie waren veel duurder dan in oktober 2009. De ondernemers in de basismetaalindustrie rekenden ruim 13 procent meer voor hun producten en die in de voedingsmiddelenindustrie ruim 8 procent.

Ten opzichte van september stegen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in oktober zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt met 0,6 procent.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.