Minder bedrijven met omzetgroei

In het tweede kwartaal 2011 is het aandeel bedrijven met omzettoename in vergelijking met een jaar eerder licht gedaald van 54 procent naar 53 procent. Het aandeel bedrijven met een omzetstijging (stijgers) is sinds het voorzichtige herstel in 2010 niet eerder gedaald.

Aandeel stijgers het laagst bij kleinbedrijf

Het kleinbedrijf heeft het laagste aandeel bedrijven met omzetgroei. In het tweede kwartaal van 2011 was dit 53 procent. Het kleinbedrijf in de detailhandel heeft, samen met de drukkerijen, de uitgeverijen, de grafische industrie en de reclame- en marktonderzoeksbureaus minder stijgers dan dalers. In de grond-, water- en wegenbouw is het aandeel stijgers in het kleinbedrijf het sterkst gedaald met 22 procent. De voedingsmiddelenindustrie kende juist een toename in het aandeel stijgers in het kleinbedrijf.

Aandeel bedrijven met omzetstijging

2011-stijgersdalers-g1

Middenbedrijf heeft meer stijgers dan het kleinbedrijf

Het middenbedrijf had in het tweede kwartaal van 2011 een aandeel van ruim 60 procent van bedrijven met omzetgroei. Hier daalde het aandeel stijgers in de grond-, water- en wegenbouw het sterkst met 19 procent. Binnen de handel laten de groot- en detailhandel een verschillend beeld zien. De groothandel kent in het tweede kwartaal een aandeel stijgers van 66 procent In de detailhandel heeft slechts 36 procent bedrijven omzetgroei. Wel heeft 17 procent van de bedrijven hier nagenoeg dezelfde omzet als een jaar eerder.

Aantal stijgers het grootst bij het grootbedrijf

De grote bedrijven hebben het grootste aandeel bedrijven met omzetgroei. In het tweede kwartaal van 2011 had 64 procent van deze bedrijven te maken met omzetgroei. In het eerste kwartaal was dit bijna tweederde. Deze lichte daling werd veroorzaakt door een sterke afname in aantal grote bedrijven met omzetgroei in de industrie en bouwnijverheid. In de industrie nam het aandeel bedrijven met omzetgroei met 11 procent af. In de bouwnijverheid was dit 17 procent.
In het vervoer, de zakelijke dienstverlening en de horeca nam het aandeel grote bedrijven met omzetgroei in het tweede kwartaal juist toe.

Aandeel stijgers enkele sectoren

2011-stijgersdalers-g2

Aandeel midden- en kleinbedrijf versus grote bedrijven

Veruit de meeste bedrijven in Nederland behoren tot het MKB. In werkgelegenheid heeft het MKB een aandeel van bijna 70 procent. Het MKB was in 2009 verantwoordelijk voor 60 procent van de toegevoegde waarde. In veel sectoren bevindt meer dan drie kwart van de werkgelegenheid zich in het MKB en wordt hier ook drie kwart van de toegevoegde waarde gegenereerd.

Aandeel MKB versus grote bedrijven, 2009

2011-stijgersdalers-g3

Lico Hoekema en Ralph Wijnen