Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. Ook waren er meer verkochte en geproduceerde eenheden per gemiddelde werkdag. De branche verkocht haar producten tegen een hogere afzetprijs dan in juli 2010.

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2011)

Meer omzet en verkopen

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in juli 2011 een kleine 8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. In het binnenland nam het bedrag aan verkopen met bijna 7 procent toe en op de exportmarkt met bijna 9 procent. Juli telde een werkdag minder in vergelijking met een jaar eerder. Dit had een negatief effect op de omzet, terwijl de hogere afzetprijs juist een positieve invloed had. Per gemiddelde werkdag nam het aantal verkopen met circa 3 procent toe. Binnen de landsgrenzen bleef het omzetvolume nagenoeg gelijk aan dat van juli 2010, erbuiten was er een groei van ruim 6 procent.

Alleen de subbranche voedingsmiddelenindustrie noteerde een omzettoename en een groter aantal verkopen ten opzichte van een jaar eerder. In de tabakverwerkende en drankenindustrie waren er zowel omzet- als afzetverliezen.

Hogere afzetprijs

De producten van de branche werden in juli ruim 9 procent duurder in vergelijking met juli vorig jaar. Vooral in eigen land waren afnemers duurder uit. Hier steeg de afzetprijs met 12 procent, terwijl buitenlandse klanten ruim 7 procent meer betaalden.

Van de drie onderliggende branches voert de voedingsmiddelenindustrie al ruim een jaar de sterkste prijsstijging door. Deze subbranche deed in juli haar producten bijna 11 procent duurder van de hand in vergelijking met een jaar eerder. De prijsstijgingen in de dranken- en tabakverwerkende industrie waren met respectievelijk bijna 4 en 2 procent een stuk bescheidener.

Groter productievolume

In juli 2011 produceerde de voedings- en genotmiddelenindustrie per gemiddelde werkdag bijna 1,5 procent meer. De onderliggende branches tabakverwerkende en voedingsmiddelenindustrie hadden grotere productievolumes, terwijl de gemiddelde dagproductie van de drankenindustrie duidelijk achter bleef bij het niveau van juli 2010.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. Deze afname was vrijwel even sterk als in het kwartaal ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)