Zoekresultaten

71 resultaten voor keyword:varkensstapel
71 resultaten voor keyword:varkensstapel

Pagina 1 van 3

Meer koeien, varkensstapel vrijwel stabiel

Op 1 december 2012 waren er in Nederland 3,98 miljoen runderen. Dit is twee procent meer dan een jaar eerder. Het aantal melk- en kalfkoeien steeg met bijna drie procent tot 1,54 miljoen dieren. Dit...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Areaal maïs licht afgenomen

In 2011 is op 252 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is 1,6 procent minder dan in 2010. Het areaal snijmaïs daalde met 1 procent tot 227 duizend hectare. Er werd 3 procent minder korrelmaïs verbouwd,...

Artikelen
Artikelen

Minder varkens in de meeste EU-landen

In de periode 2001-2011 is het aantal varkens in de meeste EU-landen afgenomen. Er waren zes landen waar het aantal varkens toenam. In Duitsland en Spanje is de varkensstapel fors gestegen, maar ook...

Artikelen

Nauwelijks minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2010 waren er 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat is ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Het is de kleinste afname van het aantal bedrijven in ruim 15 jaar. Het...

Artikelen

Huisvesting van varkens en pluimvee, 2010

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en...

Publicaties
Artikelen

Minder varkens en kippen, meer melkvee

Op 1 april 2016 telde Nederland minder varkens en kippen, maar wel meer melkkoeien.

Artikelen

Meer melkvee, varkensstapel stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012...

Artikelen

Varkensstapel verder gestegen

2011 is het zevende jaar op rij met toename van het aantal varkens. Op 1 april 2011 werden 12,4 miljoen varkens gehouden op ongeveer 6500 bedrijven. Ten opzichte van een jaar eerder betekent dat 1...

Artikelen

Meer runderen geslacht en minder varkens

In de eerste twee maanden van 2009 zijn er bijna vijf procent meer runderen geslacht dan in diezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen verminderde het aantal varkensslachtingen met 15 procent.

Artikelen

Meer varkens en koeien per boerderij

Het aantal melkkoeien en varkens per bedrijf is in 2016 met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2015.

Artikelen

Varkensstapel stabiel, wel meer melkkoeien

In 2014 is het aantal melkkoeien iets gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. Deze trend voltrok zich ook al in 2013, maar toen in sterkere mate. De varkensstapel bleef opnieuw...

Artikelen

Factsheet Varkensstapel

Feiten over de varkenshouderij in Nederland. Met onder andere informatie over de schaalvergroting en specialisatie.

Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 56 procent gedaald tot 3,4 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Varkensstapel passeert weer grens van 12 miljoen

Op 1 april 2009 waren er in Nederland bijna 12,2 miljoen. Dat is 1,3 procent meer dan een jaar eerder. In de periode tussen 1 april 2004 en 1 april 2009 is de varkensstapel met 9 procent toegenomen....

Artikelen

Krimp in aantal bedrijven met varkens

et aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4 duizend in 2019 naar 3,6 duizend in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens.

Artikelen

Iets kleinere veestapel, wel meer geiten

Op 1 april 2012 telde Nederland 3,9 miljoen runderen, 12,2 miljoen varkens, 95,0 miljoen kippen, 0,4 miljoen geiten en 1,0 miljoen schapen op landbouwbedrijven. Alleen de geitenstapel groeit nog.

Artikelen

Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Over het algemeen is het aantal veehouderijen met dieren op meerdere locaties de laatste jaren nauwelijks gewijzigd. Dit blijkt uit de definitieve Landbouwtelling 2021.

Artikelen

Schaalvergroting, specialisatie en concentratie in Nederlandse varkenshouderij

Nederland telde in 2014 ruim 12 miljoen varkens die werden gehouden op 5 duizend bedrijven. 35 jaar terug waren er nog 42 duizend bedrijven met ruim 10 miljoen varkens. Het aantal varkens per bedrijf...

Artikelen