Opnieuw minder koeien en meer geiten

© ANP
Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen, ruim 178 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten nam met 12 procent toe, het aantal schapen bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Veestapels op landbouwbedrijven, 1 april
 Rundvee (2013 = 100)Schapen (2013 = 100)Geiten (2013 = 100)Varkens (2013 = 100)
2013100100100100
201410293105100
201510392114103
201610676121102
201710277129102
20189878145102

De rundveestapel groeide vooral tussen 2014 en 2016 door het loslaten van de melkquota. Door de sterke toename van het aantal melkkoeien werd het productieplafond voor fosfaat overschreden. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen met het doel om de groei van de veestapel te stoppen. Door de verdere daling in 2018 is het aantal runderen voor het eerst sinds 2013 weer onder de 4 miljoen gekomen.

Veestapels op landbouwbedrijven, 1 april
 2018* ( duizend dieren)2017 ( duizend dieren)
Varkens1250912401
Rundvee39184096
waarvan:
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)16301694
Jongvee voor de melkveehouderij10381200
Vleeskalveren1001953
Overige koeien250249
Schapen810799
Geiten597533
‘Overige koeien’ bestaat uit: Jongvee voor de vleesproductie, Stieren >= 2 jaar en overige koeien (zoals vlees –en weidekoeien en zoogkoeien).

 
Op 1 april telde Nederland 1,63 miljoen volwassen melkkoeien. Dat zijn er ruim 64 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Melkveehouders deden vooral afstand van jongvee, met een afname van 162 duizend dieren (14 procent). Deze jonge dieren worden opgefokt tot melkvee.

Het aantal vleeskalveren bereikte in 2018 een recordhoogte. Voor het eerst werd de grens van 1 miljoen dieren bereikt, ruim 47 duizend (5 procent) meer dan vorig jaar. Zowel het aantal rosévleeskalveren als het aantal witvleeskalveren nam toe, met respectievelijk 3 procent en 6 procent.

Meer geiten, minder schapen

Het aantal geiten is in een jaar tijd met ruim 64 duizend (12 procent) gegroeid tot ruim 597 duizend dieren. Er zijn nu 45 procent meer geiten dan vijf jaar geleden. Na een aantal jaren van krimp nam het aantal schapen in 2017 weer iets toe. In 2018 is het aantal schapen nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dit jaar werden ruim 810 duizend schapen geteld. Op 1 april van dit jaar waren er 22 procent minder schapen (223 duizend) dan vijf jaar geleden.

Veestapels op landbouwbedrijven, 1 april 2018
 Rundvee (% verandering t.o.v. 2013)Schapen (% verandering t.o.v. 2013)Geiten (% verandering t.o.v. 2013)Varkens (% verandering t.o.v. 2013)
-2-21,644,82,4

Bescheiden groei aantal varkens

Het aantal varkens op de Nederlandse boerenbedrijven is de laatste jaren nauwelijks gegroeid. De varkensstapel is 2 procent groter dan in 2013. Het afgelopen jaar nam het aantal varkens met 1 procent toe tot ruim 12,5 miljoen dieren.