Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel

Boer rijdt mest over het land
© ANP
De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg. De melkveestapel groeide vorig jaar wel, maar dit leidde niet tot een hogere fosfaatproductie. Vooral een lager fosforgehalte in zowel ruw- als krachtvoer zorgde ten opzichte van 2015 voor een afname van de fosfaatproductie met 4,9 miljoen kg. De productie ligt echter nog steeds boven de EU-norm. Dit meldt het CBS op basis van de definitieve fosfaatcijfers.

Fosfaatproductie in dierlijke mest
 OverigPluimveeVarkensRundveeFosfaatplafond in dierlijke mest
20108,129,145,596,2172,9
20117,828,143,790,2172,9
20128,12639,287,2172,9
2013827,239,690,8172,9
20148,127,738,897172,9
20157,9928,3540,11103,64172,9
20166,5928,9339,21100,5172,9

In 2016 was het fosforgehalte van kuilvoer en vers gras lager dan in 2015. Ook de afspraak met de mengvoederindustrie om het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee te beperken resulteerde in 2016 in een extra daling van de fosfaatproductie met 1,5 à 2 miljoen kg. Het lagere fosforgehalte is echter niet voldoende om de fosfaatproductie weer onder het plafond van 172,9 miljoen kg te brengen dat de Europese Unie heeft vastgesteld.

Fosfaatproductie rundveehouderij
 VleesveeJongveeMelkkoeien
20101220,663,6
201111,519,159,6
201211,119,157,1
201310,219,860,8
201411,421,763,9
201510,922,869,9
20161119,969,9

Daling fosfaatproductie rundveestapel

Vergeleken met een jaar eerder was het aantal melkkoeien tijdens de landbouwtelling van 2016 met 120 duizend (8 procent) dieren toegenomen naar meer dan 1,7 miljoen. De fosfaatproductie van de totale rundveestapel daalde tegelijkertijd met 3,1 miljoen kg tot 100,5 miljoen kg.
De voorlopige cijfers van de landbouwtelling per 1 april 2017 laten een daling zien van ruim 50 duizend melkkoeien en circa 120 duizend stuks vrouwelijk jongvee. Deze daling hangt samen met het fosfaatreductiepakket dat in 2017 in werking is getreden.

Fosfaatproductie varkenshouderij
 FokvarkensVleesvarkens
201016,5228,9
201115,9127,8
201213,9425,3
201315,3824,2
201415,0423,8
201515,1625
201614,5924,6

Minder fosfaat door krimp varkensstapel

In 2016 waren er minder vleesvarkens en minder zeugen dan het jaar daarvoor. Het aantal vleesvarkens was met ongeveer 80 duizend (-1,3 procent) gedaald tot ongeveer 5,7 miljoen. Het aantal zeugen daalde met 4,0 procent. Hierdoor viel de fosfaatproductie van varkens 0,9 miljoen kg (2,3 procent) lager uit.

Fosfaatproductie pluimveehouderij
 Eenden en kalkoenenVleeskuiken-ouderdierenVleeskuikensLeghennen
20101,393,17,6117,03
20111,33,037,915,83
20121,083,066,5815,33
20131,133,017,0816,01
20141,13,127,0516,47
20151,093,586,8816,8
20161,053,836,8917,16

Meer fosfaat ondanks kleinere pluimveestapel

De omvang van de totale pluimveestapel daalde in 2016 met 1,1 procent naar 107,3 miljoen dieren. Vooral jonge dieren met een relatief geringe bijdrage aan de fosfaatproductie namen in aantal af. Maar er kwamen meer volwassen dieren, zoals leghennen en ouderdieren van vleeskuikens, waardoor per saldo de fosfaatproductie van het pluimvee toenam met 0,6 miljoen kg.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën, zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren, daalde met 1,4 miljoen kg.