Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. De sector anticipeert op de afschaffing van het melkquotum in 2015 door nu al meer melkkoeien en jongvee aan te houden. Daarnaast was het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee in 2013 hoger dan in het voorgaande jaar. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Fosfaatproductie varkens stabiel, toename in pluimveesector

De fosfaatuitscheiding van varkens bleef vrijwel onveranderd op 40 miljoen kg fosfaat. De fosfaatuitscheiding van pluimvee steeg licht door toename van het aantal leghennen met 2 miljoen stuks.
De totale fosfaatproductie ligt met 166 miljoen kg nog onder het mestplafond van 173 miljoen kg dat door de Europese Commissie is vastgesteld.

Fosfaatproductie in dierlijke mest

Fosfaatproductie in dierlijke mest

De provincie met het grootste aandeel in de mestproductie per hectare landbouwgrond is Noord-Brabant, gevolgd door Limburg en Gelderland.

Fosfaatproductie in dierlijke mest per hectare cultuurgrond in 2013

Fosfaatproductie in dierlijke mest per hectare cultuurgrond in 2013

Bron: