Varkensstapel stabiel, wel meer melkkoeien

© ANP

In 2014 is het aantal melkkoeien iets gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. Deze trend voltrok zich ook al in 2013, maar toen in sterkere mate. De varkensstapel bleef opnieuw vrijwel stabiel. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Ook forse toename aantal kalfjes en pinken

Op 1 december 2014  waren er in Nederland 4,2 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal melk- en kalfkoeien steeg met bijna één procent tot ruim 1,6 miljoen dieren. Door de toename van het aantal melkkoeien steeg eveneens de hoeveelheid melk die aan zuivelfabrieken werd geleverd. Vergeleken met 2013 werd ruim 2 procent meer melk geleverd. Opvallend is de forse toename (+7 procent) van het aantal kalfjes en pinken voor de fokkerij. Deze dieren worden gehouden voor de export of voor de vervanging van de melkveestapel. De uitbreiding van de melkveestapel hangt samen met de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015.

Bij de runderen voor de vleesproductie waren er nauwelijks veranderingen. Het aantal vleeskalveren was op 1 december 2014 nog geen procent lager dan een jaar eerder.

Varkensstapel stabiel

In december 2014 telde Nederland 12,1 miljoen varkens. Een jaar eerder waren dat er vrijwel evenveel (12,0 miljoen). Tegenover een daling van het aantal gedekte zeugen (-55 duizend) staat een stijging van het aantal jonge zeugen en andere fokvarkens (+55 duizend). Ook steeg het aantal opfokvarkens (+225 duizend).

Bronnen: