Meer koeien en varkens

© ANP

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen en 12,6 miljoen varkens. Hiermee waren er 2 procent meer runderen en 3 procent meer varkens dan een jaar geleden. Dit blijkt uit ramingen van CBS.

Meer melkvee, vleesvarkens en biggen bij de zeug

Op 1 april 2015 waren er bijna twee procent meer runderen dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en de verruimingen in de melkquota steeg het aantal melkkoeien in de laatste 10 jaar.

De varkensstapel steeg in diezelfde periode met bijna 3 procent tot 12,6 miljoen dieren. Er waren vooral meer vleesvarkens en biggen bij de zeug. De varkensstapel is in de laatste 12 jaar gemiddeld met 120 duizend dieren per jaar gegroeid.

Aantal varkens en rundveestapel, 1970-2015*

Vooral meer melkkoeien

Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 toegenomen met 55 duizend tot 1,63 miljoen dieren. Er is ook een toename bij het jongvee voor de melkveehouderij. Dit aantal is gestegen met 35 duizend naar 1,34 miljoen dieren. Het aantal vleeskalveren daalde licht tot 0,9 miljoen dieren. In de eerste vier maanden na de afschaffing van het melkquotum (1 april 2015) steeg de melkaanvoer met 7 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder.

Verschil aantal dieren 1 april 2015 tov 1 april 2014

Meer vleesvarkens en biggen

Het aantal vleesvarkens steeg ten opzichte van 1 april 2014 met 240 duizend tot 8,1 miljoen dieren. Het aantal biggen bij de zeug (biggen tot zeven weken) steeg met ruim 4 procent tot 2,3 miljoen dieren. Het aantal gedekte zeugen bleef met 0,7 miljoen dieren vrijwel gelijk.

Bron StatLine

Rundveestapel

Varkensstapel