Factsheet Varkensstapel

Feiten en grafieken over de varkensstapel in de periode 1951-2017.
In de factsheet varkensstapel is onder meer informatie opgenomen over de ontwikkeling van de varkensstapel in de periode 1951-2017, het percentage landbouwbedrijven met varkens per gemeente en het aantal varkens per km2 per gemeente.