Zoekresultaten

71 resultaten voor keyword:varkensstapel
71 resultaten voor keyword:varkensstapel

Pagina 2 van 3

Faillissementen in de landbouw, eerste 8 maanden 2014

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw 2009 tot en met 2013. Tevens de cijfers over de eerste 8 maanden in 2014.

Cijfers
Artikelen

Meer boeren combineren het houden van varkens en kippen

In 2008 telde Nederland 339 boerderijen met zowel varkens als kippen. Dit waren er in 2003 nog 286. Dit betekent dat op ruim vier procent van de boerderijen met varkens ook kippen rond lopen. In 2003...

Artikelen

Meer koeien en varkens

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en...

Artikelen

Factsheet Varkensstapel

Feiten en grafieken over de varkensstapel in de periode 1951-2017.

Artikelen

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2015 en 2020

Cijfers

Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Artikelen

Nederweert heeft grootste varkensbedrijven

In zes gemeenten heeft doorsnee varkenshouder meer dan 5 duizend varkens.

Artikelen

Nauwelijks minder melkkoeien in 2022, wel minder varkens

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Vergeleken met vijf jaar geleden lag het aantal 7 procent lager.

Artikelen
Artikelen

Boeren met een baan buiten het bedrijf

Maatwerktabel Boeren met een baan buiten het bedrijf

Cijfers

Verbreding in de land- en tuinbouw

Maatwerktabel verbreding in de land- en tuinbouw

Cijfers

Standaardopbrengsten bedrijven land- en tuinbouwsector

Standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Cijfers
Artikelen

Veranderingen biggen per gemeente, 2011 - 2016

Maatwerktabel met bedrijven met biggen van 2000-2016.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2012

De mestproductie daalde in 2012 met 17 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. Een belangrijke oorzaak is het lagere fosfaatgehalte van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee.

Publicaties

Huisvesting van landbouwhuisdieren 2012

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit...

Publicaties

Lichte daling varkensstapel, nauwelijks minder runderen

Het aantal varkens in Nederland kromp in 2021 iets naar bijna 11,4 miljoen varkens vergeleken met 2020. De rundveestapel bleef met 3,8 miljoen nagenoeg gelijk.

Artikelen

Steeds grotere landbouwbedrijven

De schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zet zich verder door. Het aantal bedrijven dat melkkoeien, varkens en geiten houdt neemt af, terwijl het aantal grotere bedrijven toeneemt. Zo is het...

Artikelen

Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Artikelen