Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

Jongetje voert koeien
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal melkgeiten steeg licht naar bijna 489 duizend. De omvang van de varkensstapel nam met 1,6 procent af naar 11,3 miljoen. Ook het aantal kippen daalde; het laatste jaar met 2,3 procent naar 98 miljoen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Veestapel
JaartalMelkgeiten (2012=100)Overige runderen (vooral vleesvee) (2012=100)Kippen (2012=100)Melkkoeien en jongvee voor de melkveehouderij (2012=100)Varkens (2012=100)Schapen (2012=100)
2012100100100100100100
201310210010310510099
20141099910810810092
20151209711211110391
20161279911111510275
201713810011010810177
20181581051109910283
20191681081079410088
2020175108107959885
2021177106105959482
2022*179106102969282

Op 1 april 2022 waren er 13,7 duizend (0,4 procent) meer runderen dan een jaar eerder. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, net zo veel als vorig jaar. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen het laatste jaar toe met 1,6 procent naar 982 duizend. Het aantal vleeskalveren daalde met 0,4 procent naar ruim 1 miljoen dieren.

Gemiddeld meer land bij melkveebedrijven

Melkveebedrijven hebben 45 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland in gebruik. In 2022 had een melkveebedrijf gemiddeld 60 hectare cultuurgrond. Dit is 12 hectare meer dan tien jaar eerder. Er werden ook meer koeien gehouden. Dit jaar had een melkveebedrijf gemiddeld 110 melkkoeien en 58 stuks vrouwelijk jongvee, in 2012 waren dat er achtereenvolgens 83 en 57.

In 2022 werden op een melkveebedrijf gemiddeld 1,84 melkkoeien en 0,97 stuks vrouwelijk jongvee per hectare cultuurgrond gehouden. Tien jaar eerder waren dat er respectievelijk 1,72 en 1,19.

Melkkoeien per hectare cultuurgrond
JaartalAantal melkkoeien per ha cultuurgrond
20121,72
20131,78
20141,8
20151,83
20161,91
20171,86
20181,82
20191,79
20201,82
20211,81
2022*1,84
* voorlopige cijfers

Schaalvergroting melkgeitensector zet door

Ook in de melkgeitensector nam de schaalvergroting toe. Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf is in tien jaar tijd gestegen van 495 naar 735. In 2012 waren er 223 bedrijven met 500 of meer melkgeiten. Tien jaar later was dat met de helft toegenomen naar 330.

In 2022 telde Nederland 489 duizend melkgeiten, ruim 1 procent meer dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft van het aantal melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant (137 duizend) en Gelderland (117 duizend).

Bedrijven met melkgeiten naar grootteklasse
 1 tot 20 stuks (%)20 tot 50 stuks (%)50 tot 100 stuks (%)100 tot 200 stuks (%)200 tot 500 stuks (%)500 stuks of meer (%)
2012382241440
2013352241245
2014303241348
2015323141248
2016233251354
2017232151455
2018303241150
201929324953
202027224857
202134224751
2022*35314750
* voorlopige cijfers

Daling varkensstapel

In 2022 waren er 11,3 miljoen varkens in Nederland, het laagste aantal in bijna twintig jaar tijd. Het aantal varkens was jarenlang ruim 12 miljoen, vanaf 2020 nam het af naar net daaronder. Het aantal bedrijven met varkens was vergeleken met tien jaar eerder met 45 procent afgenomen tot 3 273.

De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV).

Minder kippen

Het aantal kippen is in 2022 in vergelijking met een jaar eerder met 2,3 procent gedaald naar 98 miljoen. Het totaal aantal kippen schommelt al jaren rond de 100 miljoen.
Deze kippen worden gehouden op steeds minder bedrijven. In 2022 waren er 1 711 bedrijven met kippen, 20 procent minder dan tien jaar eerder.