Meer geiten, minder varkens en runderen

Boer in geitenstal
© ANP
Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen. Het nam vergeleken met een jaar eerder met 4,5 procent toe naar 614 duizend dieren. Het aantal varkens (12,1 miljoen) en runderen (3,8 miljoen) is juist iets gedaald. Dit meldt het CBS bij de publicatie van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling.

Het aantal geiten verdrievoudigde tussen 2000 en 2018. Tussentijds was er alleen van 2009 op 2010 een daling als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts.

Veestapel
JaartalGeiten (2010=100)Varkens (2010=100)Overige rundvee (vooral vleesrunderen) (2010=100)Melkkoeien en jongvee voor de melkveehouderij (2010=100)Schapen (2010=100)
2010100,00100,00100,00100,00100,00
2011107,80101,4296,6098,2796,37
2012112,4499,8396,0398,3192,32
2013116,9399,6595,67102,8991,51
2014122,2799,8694,65105,9084,87
2015133,14102,8493,45108,8783,77
2016141,59101,8294,63112,6569,40
2017151,03101,1995,63106,4770,72
2018166,61101,43100,6197,6676,67
2019*173,9599,6699,2192,0880,61
*Voorlopige cijfers

Geitenstapel Gelderland en Noord-Brabant blijft doorgroeien

In verband met de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden hebben de provincies Gelderland en Noord-Brabant in de zomer van 2017 een stop op de geitenhouderij ingesteld. Toch is het aantal dieren in die provincies dit jaar vergeleken met 2018 met respectievelijk 6 en 2 procent toegenomen. In Gelderland groeide het aantal geiten met ongeveer 8,6 duizend. De groei was in Noord-Brabant met iets meer dan 3 duizend dieren minder groot. Meer dan de helft van het aantal geiten in Nederland is in deze twee provincies te vinden.

Gespecialiseerde geitenhouderijen houden 92 procent van het totaal aantal geiten op landbouwbedrijven. Het aantal geiten op deze bedrijven nam met 4 procent toe van ruim 546 duizend in 2018 naar 567 duizend dieren in 2019.

Aantal geiten, 2019*
ProvincieAantal geiten ( duizend)
Groningen 11,77
Friesland 25,09
Drenthe 20,23
Overijssel 85,61
Flevoland 9,00
Gelderland 148,26
Utrecht 31,79
Noord-Holland 18,73
Zuid-Holland 23,71
Zeeland 4,23
Noord-Brabant 175,16
Limburg 60,77
*Voorlopige cijfers

Weer een lichte daling varkensstapel

Net als in de jaren daarvoor was er in 2019 opnieuw een daling van het aantal varkens in Nederland. In totaal telde ons land iets meer dan 12,1 miljoen dieren, ongeveer 293 duizend (2 procent) minder dan in 2018.

Bijna de helft van het aantal varkens is te vinden in Noord-Brabant. Het aantal dieren nam daar met 3 procent, 193 duizend stuks, af.

Rundveestapel iets gekrompen

Nederland telde dit jaar 3,8 miljoen runderen. Dit zijn er 116 duizend (3 procent) minder dan een jaar eerder. Bijna een kwart van de in Nederland gehouden runderen is te vinden in Gelderland (919 duizend dieren). Daarna volgen Noord-Brabant en Overijssel met elk 16 procent van de runderen en Friesland met 14 procent van het totaal.

Van de provincies met het grootste aandeel runderen is vooral het aantal dieren in Noord-Brabant gedaald (met 5 procent, 30 duizend runderen). In Gelderland nam het aantal nauwelijks af (met 1 procent). Het hardst daalde het aantal dieren in Zuid-Holland. Met maar 4 procent van het aantal runderen in Nederland, is maar een klein aandeel in deze provincie te vinden.

Aantal runderen, 2019*
ProvincieRunderen ( duizend)
Groningen 191,11
Friesland 516,68
Drenthe 222,67
Overijssel 598,07
Flevoland 65,12
Gelderland 918,88
Utrecht 199,58
Noord-Holland 150,71
Zuid-Holland 154,31
Zeeland 50,58
Noord-Brabant 606,09
Limburg 129,34
*Voorlopige cijfers