Schaalvergroting, specialisatie en concentratie in Nederlandse varkenshouderij

© ANP

Nederland telde in 2014 ruim 12 miljoen varkens die werden gehouden op 5 duizend bedrijven. 35 jaar terug waren er nog 42 duizend bedrijven met ruim 10 miljoen varkens. Het aantal varkens per bedrijf stijgt al decennia op rij. Steeds meer varkens te vinden op gespecialiseerde varkensbedrijven. De sector is geconcentreerd in Oost-Brabant en Noord-Limburg, dat meldt CBS.

De laatste zeven jaar schommelt het aantal varkens in Nederland steevast tussen de 12 en de 12,5 miljoen. De meeste varkens per hectare zijn te vinden in de regio Zuidoost-Brabant. De gemeente Venray is de plek met de meeste varkens binnen haar grenzen. In die gemeente huizen bijna 622 duizend varkens. Per hectare worden er zo’n 71 gehouden.

Kaartje

Bedrijven en varkens

Het aantal varkenshouderijen dat in Nederland actief is, is tussen het jaar 2000 en 2014 met zo’n 55 procent gedaald tot 3,5 duizend. Het aantal hectare grond dat alle varkenshouderijen samen in gebruik hebben, daalde in dezelfde periode met 30 procent naar 49 duizend hectare. Het aantal hectare dat per bedrijf in gebruik is steeg wel van 9,2 naar 14,2. 

Varkensbedrijven hebben het houden van varkens als hoofddoel. Daarnaast zijn er ook bedrijven waar het houden van varkens niet de hoofdactiviteit is. Dat kunnen melkveehouders of akkerbouwers zijn die er ook varkens bij hebben. Als alle bedrijfstypen bij elkaar opgeteld zijn, spreken we over ‘bedrijven met varkens’.  In deze categorie is er een nog grotere afname te zien. Het aantal daalde vanaf 2000 met twee derde tot 5 duizend in 2014. 35 jaar geleden telde ons land nog 42 duizend bedrijven met varkens. Dit betekent ook dat er in de varkenshouderij een verdere specialisatie is opgetreden. In totaal produceerden de Nederlandse bedrijven met varkens in 2014 1,4 miljoen ton aan varkensvlees.

Prijs varkens, per maand

Prijzen

De prijzen die varkenshouders voor hun vlees kregen, zijn het laatste jaar gedaald. In juli 2015 kregen varkenshouders berekend in kilo’s zo’n 30 procent minder voor een slachtzeug dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. Per kilo kregen ze bijna 25 euro cent minder betaald. Daarnaast kregen ze in juli per kilo 17 procent minder voor een vleesvarken dan een jaar daarvoor. De prijs van vleesvarkens (per kilo) is daarmee met bijna 30 euro cent gedaald. Varkenshouders kregen ook minder voor jonge biggen. De prijs kwam in juli op 32,50 euro per big, 30 procent minder dan een jaar daarvoor.  

Slachtingen

Het aantal varkens dat in juni 2015 in Nederland is geslacht is iets toegenomen t.o.v. dezelfde periode 2014. Wel is het aantal geslachte varkens in het eerste half jaar van 2015 met 8 procent toegenomen t.o.v. het eerste halfjaar van 2014.

Aantal slachtingen varkens, per maand

Bronnen: