Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 3 van 4

Werkloosheid licht gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning (driemeting)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Werkloosheid niet verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in februari 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Voor het eerst in meer dan drie jaar groei horecaverkopen

In het vierde kwartaal van 2010 was de omzet van de horeca 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is voor de helft te danken aan hogere prijzen en voor de helft aan een hoger volume van de...

Artikelen

Kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2010 verder opgelopen

De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse...

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2010 uit op 401 duizend personen. Dat zijn er 8 duizend minder dan in november.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel onveranderd

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2010 uit op 409 duizend personen. Dat zijn er duizend minder dan in oktober.

Artikelen

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk (2007)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) een rapportage gemaakt over de uitstroom naar regulier werk...

Artikelen

Opnieuw kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september.

Artikelen

Kleine afname werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen.

Artikelen

Nationale en internationale werkloosheidsdefinities

In de nationale berichtgeving over werkloosheid hanteert het CBS een afbakening van de werkloze beroepsbevolking die gebaseerd is op een minimale beschikbare werktijd van 12 uur per week. Dit is in...

Artikelen

Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij

In augustus 2010 waren er 386 duizend personen werkloos. De werkloosheid kent echter een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor kwam het aantal werklozen uit op 414 duizend. Dat zijn er 12...

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Werkloosheid blijft afnemen

In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,9 procent.

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Opnieuw minder werklozen

In de periode maart-mei 2010 waren gemiddeld 437 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent.

Artikelen

Minder werklozen

In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459 duizend personen werkloos.

Artikelen

Werkloosheid stijgt minder snel

In de periode januari-maart 2010 waren gemiddeld 472 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent.

Artikelen

Werkloosheid verder toegenomen

In de periode december 2009-februari 2010 waren gemiddeld 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent.

Artikelen

Werkloosheid verder toegenomen

In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Vooral meer 45-plussers werkloos

In de periode oktober-december 2009 waren gemiddeld 410 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de...

Artikelen