Zoekresultaten

121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 3 van 5

Werkloosheid verder gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 438 duizend. Dat komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Bruikbaarheid attribuut verloonde uren voor koppeling met uren kinderopvang

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het attribuut verloonde uren in de...

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2011

Maatwerktabel over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector in 2011 (uitgebreide sectorindeling). Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Banen van werknemers in 2008 en 2009

Onderzoek naar banen van werknemers in 2008 en 2009 waarbij de banen worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken.Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.

Cijfers

Banen van werknemers naar opleidings- en beroepsniveau en sector, 2008-2010

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar opleidingsniveau en sector en beroepsniveau en sector in 2008, 2009 en 2010. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2012-2013

Maatwerktabel over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2012-2013. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2013

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 64-jarigen in Nederland in 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2010 en 2011

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector in 2010 en 2011. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007-2011 nader bekeken

Rapport en tabellen over kenmerken van deelnemers (2008 en 2011) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 04

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale Zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 38

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen,Financiële en zakelijke diensten, Inkomen en bestedingen

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 04

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en niet-werkende werkzoekenden van het UWV

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het...

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Minder gedwongen ontslagen in 2010

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend.

Artikelen

Tweemaal zoveel mensen ontslagen door crisis

In de eerste acht maanden van 2009 kregen 85 duizend mensen ontslag, tegen 44 duizend in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2008 en eerste halfjaar 2009)

Re-integratieondersteuning is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van personen met een kleinere kans op werk. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken...

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021

Het beroep van mensen in de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in 2021, verbijzonderd naar onderwijsniveau

Cijfers

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2008 en 2009)

Re-integratieondersteuning is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van personen met een kleinere kans op werk. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken...

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2008 - 2012

Maatwerktabel over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2008 – 2012. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 08

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeid en sociale zekerheid.

Artikelen