Werkloosheid verder gedaald

  • Werkloosheid daalt voor de tiende maand op rij
  • Aantal werklozen 31 duizend lager dan een jaar geleden
  • Afname in 2010 het grootst onder jonge werkzoekenden
  • Ruim 37 duizend WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2010 uit op 401 duizend personen. Dat zijn er 8 duizend minder dan in november. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen vergeleken met een jaar geleden is afgenomen.

Werkloosheid na februari voortdurend gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in december met 8 duizend personen afgenomen. Deze daling kwam voornamelijk voor rekening van vrouwen. De werkloosheid daalde voor de tiende maand op rij. Na de top in februari is het aantal werklozen met gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen.

Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd waren in december 373 duizend personen werkloos. Dat zijn er 31 duizend minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal werkloze jongeren van 15 tot 25 jaar was 25 duizend lager dan een jaar geleden. Het aantal werkloze 45-plussers was daarentegen 8 duizend hoger.

Minder jongeren werkzoekend, aantal werkzoekende 45-plussers stijgt

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in een jaar tijd af met ruim 17 duizend tot 491 duizend. De daling is het grootst onder jongeren (-10,7 procent). Onder 45-plussers nam het aantal werkzoekenden vergeleken met een jaar geleden toe met 1,2 procent. In Limburg daalde het aantal werkzoekenden met 9,1 procent en Zuid-Holland liet ten opzichte van december 2009 een stijging zien met 3,2 procent.

Vergeleken met een maand geleden steeg het aantal werkzoekenden in december 2010 met 1,3 procent. De stijging is vooral toe te schrijven aan seizoensgevoelige beroepsgroepen als bouw en landbouw.

Daling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen nam in een jaar tijd af met 12,0 procent tot 272 duizend. In december 2010 werden 5,9 procent minder nieuwe uitkeringen verstrekt dan in december 2009.  Het aantal beëindigde uitkeringen bedroeg 34 duizend in december 2010, een toename met 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.