Werkloosheid licht gedaald

  • Werkloosheid in maart met 5 duizend gedaald
  • Vooral minder jonge werklozen dan een jaar geleden
  • Aantal werkzoekenden bij UWV met 9 duizend afgenomen
  • Bij mannen flinke daling aantal WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in maart gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen afnam.

Ruim 50 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in maart met 5 duizend personen gedaald. Het afgelopen jaar daalde het aantal werklozen vrijwel voortdurend. Er zijn nu 51 duizend werklozen minder dan in maart vorig jaar.
De afname van het afgelopen jaar deed zich vooral voor bij jongeren tot 25 jaar. De jeugdwerkloosheid is 34 duizend lager dan een jaar geleden. Toch is het aantal jongeren dat aan het werk is, nauwelijks hoger dan een jaar geleden. Er zijn vooral meer jongeren die een opleiding of studie volgen.

Daling werkzoekenden met technisch beroep

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden in maart af met 9 duizend tot 487 duizend. Er waren in maart bij UWV veel minder werkzoekenden met een technisch beroep. Dit komt vooral door een daling onder werkzoekenden met een bouwberoep (- 4 duizend). Vergeleken met een jaar geleden zijn er bij UWV 36 duizend werkzoekenden minder.

WW-uitkeringen met bijna 10 duizend afgenomen

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in maart met bijna 10 duizend tot 270 duizend. De daling deed zich vooral voor bij de mannen  (- 9 duizend). Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 48 duizend WW-uitkeringen minder. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen komt in maart 2011 uit op bijna 38 duizend en het aantal beëindigde uitkeringen op ruim 47 duizend. De meeste uitkeringen (55  procent) werden beëindigd vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.