Werkloosheid verder toegenomen

  • In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer
  • Bijna tweederde van de stijging voor rekening van de mannen
  • Bij UWV sterke stijging werkzoekenden met technisch of administratief beroep
  • WW-uitkeringen met ruim driekwart gestegen

In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,9 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in januari 2010 vergeleken met een jaar eerder het sterkst is toegenomen bij technische beroepen op lager en middelbaar niveau en bij hogere administratieve beroepen. Het aantal lopende WW-uitkeringen komt ruim driekwart hoger uit dan een jaar geleden.

Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode november 2009-januari 2010 uit op 435 duizend personen, 11 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 10 duizend per maand.

In de periode november 2009-januari 2010 was het aantal werklozen 131 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Bijna tweederde van de toename deed zich voor bij de mannen.

Werkzoekenden met technisch of administratief beroep flink toegenomen

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in januari 2010 toe met 14 duizend tot 522 duizend. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal nww toe met 78 duizend. Dat is een stijging van 18 procent. Het aantal werkzoekenden met een lager of middelbaar technisch beroep en met een hoger administratief beroep zijn bovengemiddeld toegenomen. Bij de technische beroepen gaat het vooral om bouwkundige beroepen. Het aantal jonge werkzoekenden nam in een jaar tijd toe met bijna 60 procent.

WW-uitkeringen met 140 duizend gestegen

Eind januari 2010 bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV 323 duizend, dat is 140 duizend meer dan een jaar eerder. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW. In januari kwamen er bijna 51 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 37 duizend beëindigd. Bijna de helft werd beëindigd vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.