Werkloosheid niet verder gedaald

  • Lichte toename werkloosheid bij mannen
  • Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd
  • Daling aantal WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in februari 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in februari niet verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden vrijwel gelijk bleef en dat het aantal WW-uitkeringen daalde.

Werkloosheid bij mannen gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in februari met 2 duizend personen toegenomen. In de voorafgaande 11 maanden daalde de werkloosheid nog met gemiddeld bijna 5 duizend per maand.
Het aantal werkloze mannen is in de eerste twee maanden van 2011 licht toegenomen. Deze stijging komt geheel voor rekening van mannen van 25 tot 45 jaar. Het werkloosheidspercentage van mannen nam toe van 4,7 procent in december 2010 naar 4,9 procent in februari 2011. Bij vrouwen daalde de werkloosheid. Het werkloosheidspercentage van vrouwen is echter wel nog 0,5 procentpunt hoger dan dat van mannen.

Daling werkzoekenden met bouwberoep

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden in februari af met 0,1 procent tot 496 duizend. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar steeg met 1 procent. Er waren in februari minder werkzoekenden bij UWV met een lager of middelbaar technisch beroep. Dit komt vooral door een daling onder werkzoekenden met een bouwberoep (-2,2 procent).

Veel minder nieuwe WW-uitkeringen

In februari waren er meer beëindigde WW-uitkeringen (37 duizend) dan nieuwe (33 duizend). Het aantal lopende uitkeringen daalde hierdoor tot 280 duizend. Vooral een sterke afname van het aantal nieuwe uitkeringen is hier debet aan; dit aantal daalde met 32 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.