Vooral meer 45-plussers werkloos

  • Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers
  • In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer
  • Bij UWV vooral meer werkzoekenden met middelbaar of hoger beroepsniveau
  • Sterkste stijging werkzoekenden in Noord-Brabant

In de periode oktober-december 2009 waren gemiddeld 410 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in december 2009 vergeleken met een jaar eerder het sterkst is toegenomen in Noord-Brabant. Het aantal WW-uitkeringen ligt nu boven de 300 duizend.

Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode oktober-december 2009 uit op 425 duizend personen, 11 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 9 duizend per maand.

In de periode oktober-december 2009 was het aantal werklozen 125 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De laatste maanden neemt vooral de werkloosheid onder 45-plussers toe. Inmiddels zijn er 141 duizend 45-plussers werkloos. Dit zijn er 42 duizend meer dan een jaar geleden.

Forse stijging werkzoekenden in Noord-Brabant

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in december 2009 vergeleken met een jaar eerder toe met 91 duizend tot 508 duizend. Dit is een stijging van 22 procent. In Noord-Brabant nam het aantal werkzoekenden met 34 procent het sterkst toe en in Groningen en Limburg met 13 procent het minst. Werkzoekenden met een beroep op middelbaar of hoger niveau hadden het meeste last van de stijging. Hun aantal nam in een jaar tijd met ongeveer 40 procent toe.

Nu meer dan 300 duizend WW-uitkeringen

Eind december 2009 bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen 309 duizend, dat is 139 duizend meer dan een jaar eerder. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW. In december kwamen er ruim 45 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er meer dan 32 duizend beëindigd. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is vergeleken met december 2008 meer dan verdubbeld.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.