Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij

  • Vanaf maart gemiddeld 6 duizend werklozen per maand minder
  • Minder werkloze jongeren dan een jaar geleden
  • Stijging aantal werkzoekenden in hogere beroepen
  • Ook aantal WW-uitkeringen voor de zesde maand op rij afgenomen

In augustus 2010 waren er 386 duizend personen werkloos. De werkloosheid kent echter een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor kwam het aantal werklozen uit op 414 duizend. Dat zijn er 12 duizend minder dan in juli. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden en de WW-uitkeringen ook voor de zesde achtereenvolgende maand zijn afgenomen.

Werkloosheid verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalt nu zes maanden op rij, met gemiddeld ruim 6 duizend per maand. In het daaraan voorafgaande halfjaar steeg de werkloosheid nog met gemiddeld ruim 9 duizend per maand.

Het aantal werklozen was nog wel hoger dan een jaar geleden. In augustus waren er 16 duizend werklozen meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Onder jongeren van 15 tot en met 24 jaar was de werkloosheid daarentegen 9 duizend lager dan een jaar geleden.

Lichte daling aantal werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in augustus af met 2 duizend tot 492 duizend. De daling deed zich voor onder werkzoekenden met een elementair, lager of middelbaar beroep. Hogere en wetenschappelijke beroepen vertoonden een toename van het aantal werkzoekenden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan werkzoekenden met een hogere pedagogisch beroep, een verschijnsel dat zich elke zomer voordoet.

Veel meer WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in augustus 2010 vergeleken met een maand daarvoor met 4 duizend tot 281 duizend. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen nam toe met 6 procent tot 36 duizend. In augustus werden 19 duizend WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, een stijging met 20 procent ten opzichte van juli. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in een maand tijd met ruim 4 procent tot 31 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.