Zoekresultaten

121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 2 van 5

Belemmerd aan het werk

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Dat is de voornaamste conclusie uit het SCP-rapport...

Artikelen

Wisselingen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Artikelen

Startkwalificatie loont voor werkzoekende jongeren

De werkloosheid onder niet-onderwijsvolgende jongeren tot 27 jaar was in 2010 bijna 9 procent, iets meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie is de werkloosheid hoog.

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het UWV WERKbedrijf

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het UWV over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en UWV bestaat een overlap, maar er zijn ook verschillen. In dit...

Artikelen

Nationale en internationale werkloosheidsdefinities

In de nationale berichtgeving over werkloosheid hanteert het CBS een afbakening van de werkloze beroepsbevolking die gebaseerd is op een minimale beschikbare werktijd van 12 uur per week. Dit is in...

Artikelen

Helft Nederlanders heeft DigiD

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders had op 1 juli 2008 een actieve DigiD.

Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, definitieve uitkomsten 2008.

Dit rapport beschrijft de definitieve uitkomsten over het aantal banen dat in 2008 werd gestart door personen met een uitkering of een inschrijving bij het CWI (nu UWV WERKbedrijf) als niet-werkende...

Artikelen

Labour Market Policy database 2014

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verscheidene Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market...

Artikelen

Onderzoek Sluitende aanpak 2006; instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2006 t/m 2008

Maatwerktabellen over niet-werkende werkzoekenden over de jaren 2006, 2007 en 2008. Opdrachtgever: Verwey-Jonker.

Cijfers

Beroepeninformatie per sector

Maatwerktabellen over werknemers in de sectoren Vervoer en opslag, Informatie en communicatie, Financiële dienstverlening, Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer, Creatieve industrie...

Cijfers

Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2006 en eerste halfjaar 2007)

Een belangrijk instrument bij het verhogen van de uitstroom van uitkering naar werk is re-integratieondersteuning. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet de resultaten...

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 5

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid en Inkomen en bestedingen.

Artikelen

UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar 'vergrijsd'

Jongeren en ouderen hebben ten opzichte van 1990 stuivertje gewisseld als het gaat om hun aandeel van ingeschreven werkzoekenden bij het UWV. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850...

Artikelen

Werkloosheid verder toegenomen

In de periode december 2009-februari 2010 waren gemiddeld 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent.

Artikelen

Werkloosheid stijgt minder snel

In de periode januari-maart 2010 waren gemiddeld 472 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent.

Artikelen

Werkloosheid blijft afnemen

In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid verder gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in augustus 2011 met 8 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 421 duizend. Dat komt overeen met 5,4 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2010 uit op 401 duizend personen. Dat zijn er 8 duizend minder dan in november.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,9 procent.

Artikelen

Vooral meer 45-plussers werkloos

In de periode oktober-december 2009 waren gemiddeld 410 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de...

Artikelen

Minder werklozen

In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459 duizend personen werkloos.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalde in februari 2012 licht en kwam uit op 469 duizend personen. Dat is 6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen