Minder werklozen

  • Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008
  • Te vroeg om te spreken van een omslag
  • Bij UWV daling werkzoekenden in alle provincies
  • WW-uitkeringen verder afgenomen

In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in de periode februari-april 2010 voor het eerst sinds de zomer van 2008 afgenomen. Het is echter te vroeg om te spreken van een omslag in de ontwikkeling van de werkloosheid. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat ook het aantal ingeschreven werkzoekenden en het aantal WW-uitkeringen is afgenomen. Het aantal werkzoekenden nam af in alle provincies.

Werkloosheid afgenomen

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode februari-april 2010 uit op 437 duizend personen, 9 duizend minder dan de vorige driemaandsperiode. Daarmee is de werkloosheid voor het eerst sinds de zomer van 2008 afgenomen. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat er een einde is gekomen aan de periode van oplopende werkloosheid. Uit recent beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat de situatie op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2010 nog niet is verbeterd. Zo was er nog een verdere daling van het aantal openstaande vacatures en kromp het aantal banen fors.

Over een langere periode bezien nam de werkloosheid het afgelopen halfjaar met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dit gemiddelde stijgingstempo lag in de eerste helft van 2009 nog op gemiddeld 13 duizend per maand.

Daling werkzoekenden in alle provincies

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf daalde met 12 duizend tot 512 duizend. In alle provincies was er een afname van het aantal werkzoekenden. De sterkste daling deed zich voor in Friesland en Drenthe. De daling was het grootst onder lagere technische beroepen. Hier zijn met name de beroepen in de bouw verantwoordelijk voor de daling. Ook het aantal nww met een lager transportberoep nam sterk af.

Minder WW-uitkeringen

Omdat in april de uitstroom flink hoger was dan de instroom is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 9 duizend tot 309 duizend. Er werden bijna 42 duizend WW-uitkeringen beëindigd, waarvan ruim de helft vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.