Opnieuw kleine daling werkloosheid

  • Werkloosheid daalt voor de achtste maand op rij
  • Aantal werklozen iets lager dan een jaar geleden
  • Minder werkzoekenden met pedagogisch beroep
  • WW-uitkeringen met 6 duizend gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is gedaald.

Aantal werklozen iets verder gedaald

Net als in september is in oktober de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid met 2 duizend personen gedaald. In het half jaar voorafgaand aan september daalde de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand.

Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd, waren in oktober 394 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder waren er in oktober 2 duizend werklozen minder. Het aantal werkloze jongeren van 15 tot 24 jaar was 14 duizend lager ten opzichte van vorig jaar. Het aantal werkloze 45-plussers was daarentegen 14 duizend hoger.

Lichte afname werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) af met bijna 2 duizend tot 482 duizend. Het aantal werkzoekenden met een hoger pedagogisch (-3,1 procent) of hoger taalkundig (-2,8 procent) beroep nam relatief sterk af. Ook onder jongeren daalde het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld (-2,0 procent).

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in oktober met ruim 6 duizend naar 263 duizend. Er werden in oktober 32 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 38 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.