Werkloosheid blijft afnemen

  • Aantal werklozen licht gedaald
  • Evenveel mannen als vrouwen werkloos
  • Daling werkzoekenden alleen op lagere beroepsniveaus
  • Vijfde maand op rij met minder WW-uitkeringen

In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,2 procent. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is opnieuw licht gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in juli licht is gedaald.

Opnieuw kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in juli met 4 duizend personen gedaald. Deze daling is ongeveer gelijk aan die in juni. De werkloosheid daalt nu vijf maanden. Vanaf maart is het aantal werklozen met gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen.

Vooral onder mannen daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden. Het aantal werkloze mannen kwam in juli 2010 uit op 224 duizend, evenveel als het aantal werkloze vrouwen.

Uit recent beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat de situatie op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2010 voorzichtig tekenen van herstel liet zien. Naast een daling van de werkloosheid was er een lichte stijging van het aantal banen. Het aantal openstaande vacatures stabiliseerde.

Meer leraren op zoek naar werk

Bij UWV Werkbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in juli met duizend af tot 493 duizend. De daling deed zich uitsluitend voor op de lagere beroepsniveaus. Op hoger beroepsniveau steeg het aantal werkzoekenden bovengemiddeld als gevolg van een toename bij de pedagogische beroepen, een verschijnsel dat zich elke zomer voordoet.

Weer minder WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen is voor de vijfde maand op rij afgenomen. In juli daalde het aantal uitkeringen met bijna 4 duizend tot 285 duizend. Het aantal WW-uitkeringen was in juli nog wel 26 duizend hoger dan een jaar eerder. UWV kende de afgelopen maand 31 duizend nieuwe uitkeringen toe. Er werden 35 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.