Werkloosheid stijgt minder snel

  • Stijging werkloosheid afgelopen halfjaar 8 duizend per maand
  • In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer
  • Bij UWV daling werkzoekenden onder agrarische en technische beroepen
  • Veel meer WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

In de periode januari-maart 2010 waren gemiddeld 472 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen voor het eerst in anderhalf jaar is gedaald. De daling in maart is vooral toe te schrijven aan een forse stijging van het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting. Het aantal werkzoekenden daalde bovengemiddeld bij seizoensgevoelige technische en agrarische beroepen.

Stijging 8 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Het is gebruikelijk dat de werkloosheid in de periode januari-maart stijgt. De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode januari-maart 2010 uit op 447 duizend personen, 6 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 8 duizend per maand. Het tempo van de stijging lijkt echter terug te lopen. In de eerste helft van 2009 steeg de werkloosheid nog met gemiddeld ongeveer 13 duizend per maand.

Vooral daling werkzoekenden in de noordelijke provincies

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf daalde met 0,5 procent tot 524 duizend. In de drie noordelijke provincies, waar de agrarische sector sterk vertegenwoordigd is, daalde het aantal werkzoekenden bovengemiddeld. De daling was het grootst onder middelbare- en lagere agrarische beroepen. Maar ook het aantal nww met een lager technisch beroep nam sterk af. Bij de lagere technische beroepen zijn met name de beroepen in de bouw verantwoordelijk voor de daling.

Minder WW-uitkeringen

Omdat de uitstroom flink hoger ligt dan de instroom is het aantal WW-uitkeringen in maart gedaald met 3,2 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam toe met 8 procent tot ruim 45 duizend, maar het aantal WW-uitkeringen dat werd beëindigd steeg met 53 procent tot 56 duizend. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam met 66 procent fors toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.