Kleine daling werkloosheid

  •  In januari minder dan 400 duizend werklozen
  •  Sinds de top begin vorig jaar bijna 5 duizend werklozen per maand minder
  •  Lichte stijging aantal werkzoekenden
  •  Aantal WW-uitkeringen met bijna 12 duizend toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in januari weer gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werkzoekenden in de eerste maand van 2011 vergeleken met een maand geleden is toegenomen.

Werkloosheid verder gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in januari met 3 duizend personen afgenomen. Hierdoor kwam het aantal werklozen onder de 400 duizend. Dat is voor het eerst sinds augustus 2009. In dat jaar nam de werkloosheid nog voortdurend toe.

Het aantal werklozen daalt nu bijna een jaar. Vanaf maart 2010 is de gemiddelde daling bijna 5 duizend per maand. Deze daling komt geheel voor rekening van personen jonger dan 45 jaar. Het aantal werklozen onder 45-plussers laat in dezelfde periode geen duidelijke toe- of afname zien.

Vooral toename jonge werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in januari toe met ruim 6 duizend tot 496 duizend. De toename is relatief groot in de leeftijd tot 35 jaar. Met name op lager en middelbaar beroepsniveau kwamen er meer werkzoekenden bij, zowel in de techniek, het transport, de zorg als in administratieve functies.

Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

In januari 2011 werden 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 14 procent meer dan in december 2010. Aan vrouwen werden 25 procent meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met ruim 4 procent naar 284 duizend. In januari werden 37 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 8 procent meer dan in december. 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.