Werkloosheid vrijwel onveranderd

  •  Aantal werklozen daalt laatste drie maanden minder snel
  •  Werkloosheid 14 duizend lager dan een jaar geleden
  •  Aantal werkzoekenden met elementair of lager beroep meer dan gemiddeld gestegen
  •  Aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2010 uit op 409 duizend personen. Dat zijn er duizend minder dan in oktober. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden in november licht is gestegen. Het aantal WW-uitkeringen is vergeleken met oktober vrijwel niet veranderd.

Aantal werklozen nauwelijks gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in november met duizend personen afgenomen. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 2  duizend personen per maand. Dit is minder dan in het daaraan voorafgaande half jaar. Toen daalde de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand.

Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd waren in november 403 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder waren er in november 14 duizend werklozen minder. Het aantal werkloze jongeren van 15 tot 25 jaar was 18 duizend lager dan een jaar geleden. Het aantal werkloze 45-plussers was daarentegen 12 duizend hoger.

Lichte toename werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in november 2010 ten opzichte van een maand eerder met bijna 1 procent tot 484 duizend. In de provincies Zeeland (+3,5 procent) en Groningen (+3,1 procent) is het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld toegenomen. Dat geldt ook voor de elementaire beroepen (+2,5 procent) en lagere beroepen (+1,6 procent). Binnen de lagere beroepen was de toename het grootst bij de technische beroepen (+3,3 procent).

Veel minder WW-uitkeringen beëindigd

Voor het eerst sinds maart van dit jaar zijn er iets meer nieuwe dan beëindigde WW-uitkeringen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in november met bijna 2 procent naar 32 duizend. Het aantal beëindigde uitkeringen daalde in een maand tijd met 16 procent. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam hierdoor in november met 0,1 procent toe tot 264 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.