Kleine afname werkloosheid

  • Werkloosheid daalt voor zevende maand op rij
  • Minder mannen werkloos dan een jaar geleden
  • Aantal jonge werkzoekenden neemt toe
  • WW-uitkeringen met 11 duizend afgenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in augustus. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is gedaald. Het aantal jonge werkzoekenden nam echter toe.

Aantal werklozen iets verder gedaald

In september is de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid met 2 duizend personen gedaald. De werkloosheid daalt nu ruim een half jaar, gemiddeld met 6 duizend personen per maand.

Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd waren in september 396 duizend personen werkloos. Dat zijn er 7 duizend meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal werkloze vrouwen was 18 duizend hoger. Bij mannen was de werkloosheid juist 11 duizend lager dan een jaar geleden.

Aantal werkzoekenden op niveau van een jaar geleden

Bij UWV WERKbedrijf daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in september met ruim 3 duizend. Het kwam daarmee uit op 488 duizend, bijna evenveel als een jaar geleden. Onder hogere pedagogische beroepen nam het aantal werkzoekenden weer af na een stijging gedurende de zomermaanden. Ook bij de lagere en middelbare technische beroepen was sprake van een teruggang. Onder jongeren steeg het aantal werkzoekenden voor de derde maand op rij. De afgelopen maand nam het aantal jonge werkzoekenden toe met 1,5 procent naar 42 duizend.

Meer beëindigde WW-uitkeringen dan nieuwe

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in september met ruim 11 duizend naar 270 duizend. De daling wordt veroorzaakt doordat het aantal beëindigde uitkeringen (48 duizend) veel hoger is dan het aantal nieuwe uitkeringen (36 duizend). Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam sterk toe, zowel vergeleken met afgelopen maand als met een jaar geleden.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.