Opnieuw minder werklozen

  • Tweede achtereenvolgende daling
  • Bij UWV sterke daling jonge werkzoekenden
  • Aantal WW-uitkeringen opnieuw afgenomen

In de periode maart-mei 2010 waren gemiddeld 437 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is voor de tweede keer op rij gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden en de WW-uitkeringen voor de derde opeenvolgende maand zijn afgenomen.

Werkloosheid weer gedaald

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode maart-mei  2010 uit op 431 duizend personen, 7 duizend minder dan de vorige driemaandsperiode. Daarmee is de werkloosheid voor de tweede keer op rij afgenomen, na een lange periode van oplopende werkloosheid. Ook nu is het nog te vroeg om te concluderen dat er een einde is gekomen aan de stijging van de werkloosheid en de omslag naar een daling is gemaakt. Daarvoor zullen de cijfers van de komende maanden afgewacht moeten worden.

Over een langere periode bezien nam de werkloosheid het afgelopen halfjaar met gemiddeld 3 duizend per maand toe. Dit gemiddelde stijgingstempo lag in de eerste helft van 2009 nog op gemiddeld 13 duizend per maand.

Sterke daling jonge werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 10 duizend tot 502 duizend. Onder jongeren nam het aantal werkzoekenden met 5 procent naar verhouding het sterkst af. Net als vorige maand is het aantal werkzoekenden het meest gedaald onder lagere technische- en transportberoepen.

Opnieuw afname WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is voor de derde maand op rij afgenomen. In mei daalde het aantal WW-uitkeringen met ruim 9 duizend tot 300 duizend. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde met 7 duizend tot 26 duizend. Er werden 35 duizend WW-uitkeringen beëindigd, waarvan de helft vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.