Met re-integratieondersteuning op weg naar werk (2007)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) een rapportage gemaakt over de uitstroom naar regulier werk van personen binnen 24 maanden na start van de re-integratieondersteuning in 2007.