Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 1 van 4

Labour Force Survey Data on Unemployment: Identifying Outliers

This paper relates unemployment outcomes from the Dutch labour force survey to the number of individuals registered at Dutch employment offices. Both series evolve rather similar, despite the...

Artikelen
Cijfers

Arbeidsparticipatie van 20-64 jarigen - Participatiepotentieel  in 2006 en 2007

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Via dit onderzoek wil SZW inzicht krijgen in de afstand van personen tot...

Artikelen

Re-integratie door gemeenten: uitkomsten 2005 en toelichting

De tabellenset geeft een overzicht van de re-integratietrajecten door gemeenten in 2005. Het aantal trajecten is bepaald op 1 januari en 31 december. Daarnaast is het aantal gestarte en beëindigde...

Artikelen

Labour Market Policy database; Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door...

Artikelen

Instromers in de WW in 2007 naar type baan voor instroom

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken uit wat voor soort...

Cijfers

Oververtegenwoording van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder personen zonder werk (1999-2004)

Metingen van de oververtegenwoording van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder personen zonder werk, 1999-2004.

Cijfers
Cijfers

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen

Estimation of monthly unemployment figures in a rotating panel; on the use of auxiliary series in structural times series models

The Dutch Labor Force Survey (LFS) is based on a rotating panel design. Recently an estimation procedure that is based on a multivariate structural time series model has been adopted to produce...

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2005: instroom in de eerste helft van 2004 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

Cijfers

Werkloosheid onveranderd

In de periode maart-mei 2005 telde ons land gemiddeld 503 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 498 duizend personen, evenveel als in de periode...

Artikelen

Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I

Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en...

Cijfers
Artikelen

Ontwikkeling van de werkloosheid volgens CBS en CWI vergeleken

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005

Artikelen

Werkloosheid vrijwel onveranderd

Nederland telde in de periode december 2004–februari 2005 gemiddeld 495 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 490 duizend personen. Dit is nagenoeg gelijk...

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

Nederland telde in de periode december 2005-februari 2006 gemiddeld 455 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 452 duizend. Dit zijn er 6 duizend...

Artikelen

Werkloosheid blijft stabiel

Nederland telde in de periode mei-juli 2005 gemiddeld 499 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 493 duizend personen, evenveel als in de periode april-juni...

Artikelen

Werkloosheid blijft licht stijgen

Nederland telde 516 duizend werklozen in de periode februari–april 2005. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op een half miljoen personen, een stijging van 3 duizend ten...

Artikelen

Werkloosheid allochtonen daalt licht

In 2006 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald. Deze daling kwam geheel voor rekening van jongeren. Bij niet-westerse allochtonen boven de 25 jaar daalde de werkloosheid...

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

In de periode januari-maart 2008 waren gemiddeld 336 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,3 procent.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode augustus-oktober 2006 gemiddeld 413 duizend personen. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal werklozen in de periode juli-september 2006.

Artikelen

Werkloosheid onder 6 procent

Nederland telde in de periode maart-mei 2006 gemiddeld 430 duizend werklozen.

Artikelen