Werkloosheid niet verder gedaald

In de periode december 2007-februari 2008 waren gemiddeld 321 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,1 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid is sinds de periode oktober-december 2007 niet verder afgenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid gelijk gebleven

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de periode december 2007-februari 2008 uit op 314 duizend personen. Daarmee is de werkloosheid na een periode van onafgebroken daling voor de tweede driemaandsperiode op rij niet verder gedaald. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid gemiddeld met ongeveer 6 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid 63 duizend lager dan een jaar eerder

De werkloosheid kwam in de periode december 2007-februari 2008 uit op 321 duizend personen. Dit is 63 duizend lager dan een jaar eerder. De grootste daling kwam voor rekening van de 25-44-jarigen. In deze groep nam de werkloosheid in een jaar tijd af met 41 duizend personen tot 130 duizend.

De werkloosheid onder jongeren daalde tot 70 duizend, 11 duizend minder dan een jaar eerder.

Bij de 45-plussers is de werkloosheid in een jaar tijd met 11 duizend personen gedaald tot 122 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.