Arbeidsparticipatie van 20-64 jarigen - Participatiepotentieel  in 2006 en 2007

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Via dit onderzoek wil SZW inzicht krijgen in de afstand van personen tot de arbeidsmarkt. De focus ligt daarbij op de doelgroep van de participatiedoelstelling, de 20 tot en met 64 jarigen. De gegevens worden ook voor een aantal specifieke leeftijdsgroepen en subgroepen bepaald, bijvoorbeeld vrouwen en niet-westerse allochtonen.