Werkloosheid licht gedaald

In de periode januari-maart 2008 waren gemiddeld 336 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,3 procent. Na correctie voor seizoeninvloeden kwam de werkloosheid uit op 310 duizend personen, 4 duizend minder dan in de periode december 2007-februari 2008. Deze lichte daling volgt op een periode waarin de seizoen gecorrigeerde werkloosheid drie perioden achtereen onveranderd bleef op de 314 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Afname werkloosheid minder sterk

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode januari-maart 2008 uit op 310 duizend personen, 4 duizend lager dan een maand eerder. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 4 duizend per maand. Als we verder terugkijken in de tijd, dan blijkt het tempo van de daling inmiddels te zijn teruggelopen. In de eerste helft van 2007 nam de werkloosheid namelijk nog af met gemiddeld ongeveer 7 duizend per maand. 

In drie jaar tijd 180 duizend werklozen minder

De werkloosheid kwam in de periode januari-maart 2008 uit op 336 duizend personen. Dit is 180 duizend lager dan drie jaar geleden, toen de werkloosheid, sinds 2001, op z’n hoogst was met 516 duizend personen. In de afgelopen twaalf maanden daalde de werkloosheid met 65 duizend personen.  Overigens is het aantal werklozen in de periode januari-maart 2008 nog wel hoger dan in dezelfde periode in 2001 toen er 277 duizend werklozen waren.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.