Werkloosheid weer gedaald

In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,0 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar gemiddeld met ongeveer 3 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Daling afgelopen halfjaar minder

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode februari-april 2008 uit op 308 duizend personen, 6 duizend minder dan een maand eerder. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 3 duizend per maand. In de eerste helft van 2007 bedroeg de daling gemiddeld 7 duizend per maand. Hiermee blijkt het tempo van de daling te zijn afgenomen.

Werkloosheid 25-44-jarigen in drie jaar gehalveerd

Het totale aantal werklozen is 49 duizend lager dan een jaar eerder. Bij de  25-44-jarigen was de afname met 37 duizend personen het grootst. De werkloosheid in deze groep is in drie jaar zelfs meer dan gehalveerd. In de periode februari-april 2008 waren 124 duizend 25-44-jarigen werkloos.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.