Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
65 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 2 van 3

Aantal ontslagaanvragen sterk gedaald

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het CWI

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en CWI bestaat een overlap, maar er...

Artikelen

Dalingstempo werkloosheid neemt af

In de periode mei-juli 2007 waren gemiddeld 363 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid tweede kwartaal 346 duizend

In het tweede kwartaal van 2007 waren gemiddeld 346 duizend personen werkloos. Dit kwam overeen met 4,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Werkloosheid loopt sterk terug

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357 duizend personen. Dit is 17 duizend minder dan in de periode januari-maart.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 gemiddeld 379 duizend personen, vrijwel evenveel als in de periode december 2006-februari 2007.

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006: instroom in de eerste helft van 2005 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Werkloosheid allochtonen daalt licht

In 2006 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald. Deze daling kwam geheel voor rekening van jongeren. Bij niet-westerse allochtonen boven de 25 jaar daalde de werkloosheid...

Artikelen

Werkloosheid onder de 400 duizend

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het vierde kwartaal van 2006 gemiddeld 394 duizend personen. Dit is 11 duizend minder dan in de periode september-november 2006.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode september-november 2006 gemiddeld 406 duizend personen. Dit is 5 duizend minder dan in de periode augustus-oktober 2006.

Artikelen

Re-integratie door gemeenten: uitkomsten 2005 en toelichting

De tabellenset geeft een overzicht van de re-integratietrajecten door gemeenten in 2005. Het aantal trajecten is bepaald op 1 januari en 31 december. Daarnaast is het aantal gestarte en beëindigde...

Artikelen

Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode augustus-oktober 2006 gemiddeld 413 duizend personen. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal werklozen in de periode juli-september 2006.

Artikelen

Werkloosheid hoger na jaar van daling

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld 417 duizend personen. Dit zijn er 14 duizend meer dan in de periode juni-augustus 2006. Het is voor het eerst...

Artikelen

Werkloosheid gedaald tot 400 duizend

De seizoengecorrigeerde werkloosheid was in de periode juni-augustus 2006 gemiddeld 400 duizend personen. Dit zijn er 5 duizend minder dan in de periode mei-juli 2006.

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid komt in het tweede kwartaal van 2006 uit op 407 duizend werklozen.

Artikelen
Artikelen

Werkloosheid onder 6 procent

Nederland telde in de periode maart-mei 2006 gemiddeld 430 duizend werklozen.

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

Nederland telde in de periode december 2005-februari 2006 gemiddeld 455 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 452 duizend. Dit zijn er 6 duizend...

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2005: instroom in de eerste helft van 2004 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Werkloosheid blijft dalen in januari 2006

Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 460 duizend. Dit zijn er 8 duizend minder...

Artikelen
Artikelen
Artikelen