ESF monitor deelnemerskenmerken 2007. Voorlopige uitkomsten van kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hiermee belast. Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Agentschap SZW de kenmerken van de ESF-deelnemers in 2007 in beeld gebracht. Het gaat om voorlopige uitkomsten.