Labour Market Policy database; Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door middel van de ‘Labour Market Policy (LMP) database’. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van het ministerie van SZW cijfers berekend over arbeidsmarktmaatregelen in 2007 en 2008 waarmee de LMP-database geactualiseerd kan worden.