Werkloosheid onder de 300 duizend

  • Afname afgelopen halfjaar 3 duizend per maand
  • Grootste afname onder vrouwen

In de periode juni-augustus 2008 waren gemiddeld 294 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,8 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent. Het is voor het eerst sinds 2002 dat er minder dan 300 duizend mensen werkloos zijn. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid met 3 duizend per maand af. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode juni-augustus 2008 uit op 298 duizend personen. Dit is gelijk aan het aantal in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 3 duizend per maand. Dit is minder snel dan de afname in 2006 en 2007, toen de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand daalde.

In een jaar tijd daalde het aantal werklozen met 48 duizend personen. Meer dan tweederde van de afname kwam voor rekening van de vrouwen. In de periode juni-augustus 2008 was 4,6 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, tegenover 3,1 procent bij de mannen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.