Auteur: Henk-Jan Dirven, Mark Ramaekers

Arbeidspotentieel van niet-werkenden

Over deze publicatie

In 2021 hadden 3,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Van hen behoorden 0,8 miljoen personen tot het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel: zij zochten recent naar werk of gaven aan op korte termijn te kunnen beginnen. De overige 3,1 miljoen zochten niet recent naar werk en konden niet per direct starten. Een deel van deze groep heeft toch ook een binding met de arbeidsmarkt: 0,4 miljoen personen stonden als werkzoekende geregistreerd bij het UWV. Van de resterende 2,7 miljoen personen wordt in dit artikel in beeld gebracht wat de voornaamste reden is waarom zij niet zoeken en niet beschikbaar zijn, in hoeverre zij te maken hebben met gezondheidsproblemen en bij hoeveel van hen de binding met de arbeidsmarkt in de loop van de tijd weer aantrekt.