Geregistreerde werkloosheid; Dec'88/Febr'89- April 2010/Juni 2010

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de niet seizoensgecorrigeerde geregistreerde
werkloosheid en de seizoensgecorrigeerde geregistreerde werkloosheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: Dec. 1988/feb. 1989

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 1 december 2010:
In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van
de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst
in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en
jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe
werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit
betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001
zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de
eerder gepubliceerde cijfers. Voor de tabellen over de geregistreerde
werkloosheid betekent deze nieuwe methode dat het niet meer mogelijk is om
maandcijfers op basis van driemaandsgemiddelden te publiceren zoals
voorheen gebruikelijk was. Tabellen, zoals deze tabel, die nog
driemaandsgemiddelden over de geregistreerde werkloosheid bevatten, zijn
daarom stopgezet en worden voortgezet in nieuwe tabellen waarin vanaf
publicatiejaar 2001 kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde werklozen (aantal)
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Niet seizoensgecorrigeerd
Oorspronkelijke cijfers.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Totaal mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Totaal vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Seizoensgecorrigeerd
Cijfers over de geregistreerde werkloosheid na verwijdering van de
seizoensinvloeden.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Geregistreerde werkloosheid (%)
Geregistreerd werkloosheidspercentage:
De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking.
Niet seizoensgecorrigeerd
Oorspronkelijke cijfers.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Totaal geregistreerde werkloosheid
Geregistreerd werkloosheidspercentage:
De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Totaal mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Totaal vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Seizoensgecorrigeerd
Cijfers over de geregistreerde werkloosheid na verwijdering van de
seizoensinvloeden.
Totaal geregistreerde werkloosheid
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.