Werkloosheid begint op te lopen

  • Einde aan ruim drie jaar daling werkloosheid
  • Meer jongeren werkloos
  • In 2008 gemiddeld 304 duizend werklozen

In de periode oktober-december 2008 waren gemiddeld 285 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode oktober-december 2008 uit op 300 duizend personen, 7 duizend meer dan het vorig kwartaal. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In de afgelopen maanden is een einde gekomen aan ruim drie jaar daling van de werkloosheid. Eind 2008 begint de werkloosheid op te lopen.

Vergeleken met een jaar eerder lag de werkloosheid in oktober-december 16 duizend lager. Het is de kleinste jaarmutatie in drie jaar tijd. De daling kwam voor het overgrote deel voor rekening van de 45-64-jarigen. Onder 25-44-jarigen bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk. De werkloosheid onder jongeren was 8 duizend hoger dan een jaar eerder.

Jaarcijfers 2008

In 2008 waren gemiddeld 304 duizend personen werkloos, 40 duizend minder dan in 2007. De werkzame beroepsbevolking nam toe met 151 duizend personen tot gemiddeld ruim 7,4 miljoen.
De arbeidsparticipatie is in 2008 uitgekomen op 70,3 procent. Dat is 1,0 procentpunt meer dan in 2007. De participatie is vooral gestegen onder vrouwen en ouderen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.