Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers samengesteld over personen die in 2008 vanuit een uitkerings- of NUG-situatie een baan startten. Daarbij is gekeken of zij op dat moment volledig uit de uitkering raakten, en of ze in de 12 maanden daarvoor re-integratieondersteuning kregen. Daarnaast besteedt de publicatie aandacht aan loonkostensubsidies die in 2008 zijn beëindigd. Afgelopen voorjaar zijn voorlopige uitkomsten gepubliceerd over de eerste helft van 2008. Later dit jaar zal CBS-CvB een onderzoeksrapport publiceren met daarin definitieve uitkomsten, uitgesplitst naar onder andere leeftijd, geslacht en herkomst.