Werkloosheid verder afgenomen

  • Afname afgelopen halfjaar 4 duizend per maand
  • Vooral daling werkloosheid onder vrouwen

In de periode juli-september 2008 waren gemiddeld 284 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,3 procent. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid met 4 duizend per maand af. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode juli- september 2008 uit op 292 duizend personen, 4 duizend minder dan in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 4 duizend per maand. Dit is minder snel dan de afname in 2006 en 2007, toen de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand daalde.

In een jaar tijd daalde het aantal werklozen met 44 duizend personen. De werkloosheid onder vrouwen nam sterker af dan onder mannen. Onder mannen daalde het aantal werklozen met slechts 8 duizend. Terwijl de werkloosheid onder vrouwen met 36 duizend afnam tot 146 duizend. Het werkloosheidspercentage kwam daarmee uit op 4,3 procent. Dit is het laagste percentage sinds 2001.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.