Werkloosheid onveranderd

  • Daling werkloosheid lijkt voorbij
  • Werkloosheid voor derde maand op rij ongewijzigd
  • Meer jongeren werkloos dan een jaar eerder

In de periode september-november 2008 waren gemiddeld 280 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september-november 2008 uit op 292 duizend personen, duizend minder dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 3 duizend per maand. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid echter onveranderd gebleven op een niveau van ongeveer 290 duizend personen.

Hiermee lijkt een einde gekomen te zijn aan een lange periode van dalende werkloosheid. Dit hangt samen met de sterk vertraagde economische groei in het tweede en derde kwartaal van 2008. Deze groeivertraging heeft zich echter nog niet vertaald in een stijgende werkloosheid. Het duurt doorgaans enige tijd voordat de arbeidsmarkt reageert op economische ontwikkelingen.

In de periode september-november waren er 26 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. De daling kwam geheel voor rekening van de 25-44-jarigen en de 45-64-jarigen. De werkloosheid onder jongeren was echter 9 duizend hoger dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid loopt vaak als eerste op als de economische ontwikkeling minder gunstig is.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.