Nulmeting 60%-doelstelling; uitstroom naar werk (voorlopige cijfers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een verhoging van de effectiviteit van re-integratieondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen die re-integratieondersteuning ontvangen aan het werk gaan. Het ministerie heeft als doel gesteld om in 2011 60% van de personen met een uitkering die re-integratieondersteuning ontvangen binnen twee jaar aan het werk te hebben. In deze nulmeting wordt de effectiviteit van re-integratieondersteuning in 2005 in kaart gebracht.