Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2007: instroom in het eerste halfjaar van 2006

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2006 werkloos zijn geworden. Deze uitkomsten bevatten dit jaar voor het eerst ook gegevens over het UWV-domein.