Zoekresultaten

10000 resultaten voor buitenlandse onderneming
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.
10000 resultaten voor buitenlandse onderneming
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.

Pagina 400 van 400

Uitvoer groeit licht

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In mei en juni bedroeg de groei nog respectievelijk 9 en 5 procent. Het volume van de invoer nam in juli...

Artikelen

Marginale groei export

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 0,8 procent groter dan een jaar eerder. In april kromp de export nog met 1,9 procent.

Artikelen

Realisaties overige industrie: meubelindustrie

In september 2013 heeft de meubelindustrie 13 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren zowel het productie- als het omzetvolume kleiner.

Artikelen

Omzet horeca stijgt al tweeënhalf jaar onafgebroken

Hotels, restaurants, snackbars en cafés hebben in het derde kwartaal 1,3 procent meer omgezet dan in het tweede kwartaal van 2015, meldt CBS. De horeca realiseert hiermee al tweeënhalf jaar...

Artikelen

Groei uitvoer onveranderd laag

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 3 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer al drie maanden op rij laag. Het volume van de invoer nam in...

Artikelen

Grootste prijsstijging industrie in 5 jaar

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in in januari opnieuw hoger. Het is de grootste stijging in 5 jaar.

Artikelen

Omzet industrie daalt opnieuw

De omzet van de Nederlandse industrie is in het vierde kwartaal opnieuw afgenomen. Dat kwam onder meer door een tegenvallende binnenlandse vraag en omzetdalingen in de transportindustrie en de...

Artikelen

Vooral handel verdient aan sportende Nederlander

Aan de verkoop van sportbenodigdheden in Nederland verdient de handel ruim 3,5 keer zoveel geld als de industrie.

Artikelen

Bescheiden omzetgroei horeca eerste kwartaal 2015

In het eerste kwartaal van 2015 hebben hotels, restaurants, snackbars en cafés 0,3 procent meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal. Het volume, het aantal consumpties en overnachtingen, nam met...

Artikelen

Export groeit aanzienlijk in december

Het volume van de export van goederen was afgelopen december 6,9 procent groter dan in december 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 3,9 procent. Vooral de export van...

Artikelen

Nederland doorvoerhaven van Japanse producten naar Europa

De importwaarde van goederen uit Japan bedroeg 8,4 miljard euro in 2013. Ons land is vooral een belangrijk doorvoerland van Japanse producten naar Europa. Driekwart van de goederenimport wordt...

Artikelen

Export hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,4 procent groter dan een jaar eerder. In januari groeide de uitvoer met 0,2 procent. Het volume van de invoer van goederen was in...

Artikelen

Defensie-uitgaven in 2011 verder afgenomen

In 2011 zijn de uitgaven aan defensie gedaald van 8,3 miljard euro tot 8,1 miljard euro. Dat komt neer op een afname van 1,8 procent. Ook in 2010 was er sprake van een daling. De uitgaven slonken...

Artikelen

Inflatie iets omhoog

De inflatie kwam in januari 2012 uit op 2,5 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in december 2011. De lichte stijging is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van benzine, aardgas en...

Artikelen

Uitvoer bijna terug op niveau jaar eerder

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2 procent kleiner dan een jaar eerder. In oktober was dit nog 6 procent. De geringe afname in november komt ook doordat de uitvoer in november...

Artikelen

Uitvoervolume groter

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. In november was de uitvoer nog vrijwel gelijk aan die in november 2008. Hierbij moet rekening worden...

Artikelen

Uitvoer fors hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 14 procent groter dan een jaar eerder. In mei was dit nog ruim 16 procent. Bij deze cijfers moet in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume...

Artikelen

Rijkere huishoudens veroorzaken meer emissies van broeikasgassen

Bij de productie van goederen en diensten die huishoudens kopen komen broeikasgassen vrij. Gemiddeld veroorzaakt een huishouden in Nederland ruim 22 ton CO2-equivalenten aan emissies.

Artikelen

Forse exportgroei

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In november was dit nog bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in december met bijna 8...

Artikelen

Nederlandse windmolens vangen minder wind

De elektriciteitsproductie van de Nederlandse windmolens is in 2010 gedaald met ongeveer 13 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de zeer geringe hoeveelheid wind.

Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In april heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet en geproduceerd dan in april 2010. Ook waren de waarde van de ontvangen orders en de afzetprijs hoger dan een jaar geleden.

Artikelen

Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in april 2012 afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag namen ook...

Artikelen